Office building background in Canary Wharf, London

Oprocentowanie obligacji korporacyjnych

To od nich zależy, ile naprawdę zarobisz, inwestując w obligacje korporacyjne. Możliwość uzyskania wysokich odsetek z tytułu papierów wartościowych firm jest zdecydowanie większa, niż w przypadku lokat bankowych czy obligacji skarbowych. Ile wynosi oprocentowanie obligacji korporacyjnych i w jakich okresach wypłacane są odsetki?

Odsetki – regularnie wypłacany pieniądz

Każda z serii obligacji posiada dokument opisujący m.in. oprocentowanie czy częstotliwość wypłat odsetek w terminach określonych przez emitenta. To odsetki stanowią regularne źródło dochodu obligatariusza. Zainwestowany kapitał zwracany jest inwestorowi dopiero po wypłaceniu ostatnich odsetek z tytułu obligacji.

Indywidualny kalendarz wypłaty odsetek

Emitowane przez spółki serie obligacji posiadają indywidualny kalendarz wypłaty odsetek. Informacje te zawarte są w dokumentacji obligacji. Odsetki najczęściej wypłacane są w odstępach kwartalnych (3 miesiące), półrocznych (6 miesięcy) lub rocznych (12 miesięcy).

Wysokość oprocentowania

Warto pamiętać, że oprocentowanie papierów wartościowych firm ustalane jest zawsze przez emitenta obligacji i zależy najczęściej od sytuacji na rynku kapitałowym. Oznacza to, że – w przeciwieństwie do lokat bankowych czy papierów Skarbu Państwa, inwestor może wybrać na rynku spółkę oferującą najkorzystniejsze oprocentowanie obligacji.

Średnia wysokość oprocentowania obligacji korporacyjnych waha się od 6% do nawet 10%, co w porównaniu z obligacjami skarbowymi (2-3%), komunalnymi (ok. 5%) czy lokatami bankowymi (ok. 3%) daje nawet kilkakrotnie wyższy zysk.

Jeśli przyjmiemy więc, że przeciętna kwota wymagana, żeby dokonać inwestycji w obligacje korporacyjne zawiera się w przedziale od 10 000 do 50 000 złotych, to już w ciągu pierwszego okresu wypłaty odsetek możemy zarobić od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Dla przykładu (jak pokazano na poniższym wykresie): jeśli w obligacje spółki zainwestujemy 100 000 zł, to już po sześciu miesiącach zarobimy 5 000 zł, a po okresie trzydziestu sześciu miesięcy nasza inwestycja osiągnie zysk wysokości 30 000 złotych.

infografika1

Warto pamiętać, że to właśnie dzięki regularnie wypłacanym odsetkom obligacje korporacyjne coraz częściej stanowią podstawę portfela inwestycyjnego nowych inwestorów. Obecnie obligacje korporacyjne stanowią już ponad 2,5% udziału w polskim PKB.