Korzyści z inwestowania w obligacje korporacyjne

Co takiego sprawia, że obligacje korporacyjne są jednym z najbardziej poszukiwanych instrumentów finansowych? Oferują atrakcyjne oprocentowanie oraz duże bezpieczeństwo inwestycji. Nie wiążą się także z ryzykiem politycznym. W USA uznawane są za jedne z lepszych inwestycji, a wzrosty na ich rynku są świadectwem dobrego stanu gospodarki. Obligacje korporacji na rynku USA często uważane są za pewniejsze od obligacji państwowych. Nie należy się temu dziwić – to właśnie tam siedziby mają największe firmy świata.

Polski rynek obligacji korporacyjnych dopiero się rozwija. W naszym kraju ciągle panuje pewien sceptycyzm w stosunku do mniej tradycyjnych metod lokowania kapitału, a Polacy najbardziej ufają zwykłym lokatom bankowym. Można to uznać za ich błąd. Inwestycje w obligacje korporacyjne odznaczają się bowiem szeregiem korzyści.

Najbardziej oczywista z nich to atrakcyjne oprocentowanie. Zależy ono od firmy. Choć oprocentowanie na poziomie 15% często kusi, to może budzić zastrzeżenia co do wiarygodności. Niemniej oferty firm, które proponują ok. 10%, są częste i wiarygodne. Przy obecnym stanie giełdy i aktualnych stopach procentowych taki zysk jest niemożliwy do osiągnięcia poprzez lokowanie kapitału w bankach.

Kolejną ważną korzyścią jest bezpieczeństwo, jakim odznaczają się takie inwestycje. Warto tu zastrzec, że im większy majątek trwały posiada dana spółka, tym bezpieczniejsza jest to inwestycja. Dlatego szczególnie popularne w Polsce są obligacje wypuszczane przez deweloperów i firmy inwestujące w nieruchomości.

Prostota również jest zaletą tego typu inwestycji. Konto maklerskie można otworzyć przy zwykłym ROR-ze, a większość proponowanych interfejsów jest prosta w obsłudze. Najtrudniejsze jest oczywiście podjęcie trafnej decyzji inwestycyjnej. Warto tu dostrzec praktykę budowania portfela inwestycyjnego, w którym bardziej ryzykowne, agresywne inwestycje będą balansowane bezpiecznymi obligacjami.

Budowanie takiego portfela jednakże trwa. Pomimo to warto poświęcić ten czas na inwestowanie. Nawet najgorzej oprocentowane obligacje są dużo atrakcyjniejsze od lokat proponowanych przez banki.