inwestorski02

Fundusze inwestycyjne – dla kogo?

Fundusze inwestycyjne są jednym z wielu instrumentów finansowych dostępnych dla inwestorów. W Polsce i na świecie jest to znana i popularna forma pomnażania posiadanego kapitału. Polega na zbiorowym zarządzaniu i obrocie środkami pieniężnymi wpłacanych przez uczestników funduszu.

Oferta zakupu jednostek funduszu kierowana jest zarówno do klientów indywidualnych – osób fizycznych, podmiotów posiadających osobowość prawną – spółki, organy samorządowe, miasta, stowarzyszenia itp., ale także osób nieposiadających osobowości prawnej. W praktyce oznacza to, że oferta funduszy inwestycyjnych jest kierowana niemalże do wszystkich grup inwestorów.

Podejmując analizę dotyczącą rodzaju inwestycji, jaka będzie najkorzystniejsza pod względem przyszłych zysków. Należy rozważyć możliwość wykupu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych ze względu na kilka istotnych czynników:

  • Fundusze inwestycyjne w zależności od ich rodzaju informują przyszłych inwestorów o strategii podejmowanych inwestycji i związanym z nich ryzykiem. Jeśli zdecydujemy się na fundusz, który 80% posiadanego kapitału zamierza wykorzystać na zakup np.: udziałów nowych spółek tzw. Startupów, ryzyko może być wysokie ale także potencjalne zyski o wiele większe, niż w przypadku funduszy, które w swoim portfelu inwestycyjnym skupują głównie obligacje skarbu państwa.
  • Dywersyfikacja środków – większość funduszy nie koncentruje się wyłącznie na jednym instrumencie finansowym. Dla bezpieczeństwa posiadanych środków, w portfelu funduszu najczęściej znajdują się tzw. bezpieczne spółki o ugruntowanej pozycji, obligacje, nieruchomości itp. Wiarygodność funduszu określają jego wyniki finansowe, w związku z tym nie są to instytucje, które ryzykuje środki swoich klientów.
  • Ryzyko/Agresja – Fundusze inwestycyjne posiadają w swoim portfolio oferty zarówno dla klientów, którzy akceptują wyższe ryzyko w zamian za wyższe zyski oraz dla klientów, którzy oczekują bezpiecznego i stałego przychodu. Inwestorzy mogą wybrać wariant, który bardziej odpowiada ich preferencjom. W zakresie sposobu zarządzania powierzonymi środkami, fundusze zobligowane są do udzielania informacji swoim klientom.
  • Fundusze inwestycyjne nie są dedykowane dla klientów z wiedzą ekspercką, posiadających dużo czasu na analizę wskaźników ekonomicznych.

Fundusze inwestycyjne zarządzane są przez ekspertów, którzy na bieżąco analizują rynek i podążają za pojawiającymi się trendami. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu potrafią pomnażać posiadany kapitał nie tylko w czasie hossy, ale także w czasie słabszych trendów na światowych rynkach.

  • Zbiorowa inwestycja – Fundusze inwestycyjne jednoczą indywidualnych inwestorów, zarządzając wspólnie ich środkami, dzięki temu mogą realnie kształtować rynek. Działając z pozycji większego kapitału mogą nie tylko dokonywać większych transakcji, ale także negocjować lepsze warunku dla swoich inwestycji. W konsekwencji korzystają na tym klienci funduszu.

Fundusze inwestycyjne są dedykowane dla osób, które nie posiadają wiedzy eksperckiej w zakresie finansów lub decydują się powierzyć swoje oszczędności profesjonalistom. W zależności od przyjętej strategii, potencjalni inwestorzy otrzymują możliwość decyzji, czy decydują się na pewny, ale niższy zysk, czy większe korzyści, zgodnie z zasadą – im większe ryzyko, tym większy zysk. Fundusze posiadają zróżnicowaną ofertę dostosowaną do strategii inwestorów, która zależna jest m.in. od nastawienia klientów, czasu inwestycji, typu lokaty kapitału.

Wymienione wskaźniki i zależności powinny być przedmiotem wnikliwej analizy inwestorów wspomaganej fachową wiedzą doradców funduszu inwestycyjnego.