businessman2

Kiedy i jak należy inwestować w fundusze?

Oferta uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest różnorodna i skierowana do szerokiego grona odbiorców. Decydując się na tą formę inwestycji, należy na początek zadać sobie pytanie, czego oczekujemy. Licząc na szybki wzrost wartości naszych aktywów musimy przyjąć agresywną strategię i towarzyszące jej ryzyko. Wybierając wariant bezpieczny godzimy się na to, że zyski będą mniejsze, a portfel naszego funduszu będzie opierał się na instrumentach finansowych o stabilnej wartości.

Wielu inwestorów zastanawia się nad tym, kiedy powinni zdecydować się na zakup pakietów uczestnictwa w wybranym funduszu inwestycyjnym. Nie powinno wskazywać się właściwego czasu, gdyż on jest inny dla poszczególnych funduszy. Każdy z nich inwestuje w inne instrumenty i podmioty, a w konsekwencji na rynku nie ma dwóch identycznych portfolio produktowych. W praktyce oznacza to, że fundusze mogą zarabiać zarówno w czasie spadków i wzrostów na giełdzie papierów wartościowych – pod warunkiem, że fundusz w ogóle decyduje się na tą formę inwestycji. Niemniej podstawową zasadą, którą powinni kierować się inwestorzy jest obserwacja trendów rynkowych. Doświadczeni inwestorzy twierdzą, że najlepszym momentem na zakup jest czas kryzysu, gdy na rynku następuje wyprzedaż aktywów, a ceny spadają. Jeśli właśnie w tym okresie należymy do osób posiadających wolny kapitał, to powinniśmy z niego korzystać. Trendy gospodarcze mają to do siebie, że są cykliczne. Po spadkach, następują wzrosty, a po wzrostach spadki. Niestety, czasami sygnały o aktualnej tendencji na rynku mogą być mylące, z tego powodu można pomylić chwilową tendencję ze stałym trendem. Zawsze może dojść do sytuacji, w której mylnie ocenimy dolną granicę spadków i wartość aktywów dalej będzie spadać i na odwrót początek wzrostów, może być chwilowy i zmienić się szybko w długi trend spadkowy.

Mając na uwadze bezpieczeństwo oszczędności inwestorów najlepszym rozwiązaniem jest rekomendacja profesjonalnych doradców, dla których codziennością jest analiza wykresów i tzw. Świec japońskich. Jeśli jednak chcemy samodzielnie zainteresować się tematem, to na początek należy pamiętać o kilku dogodnych momentach na inwestycje – z zastrzeżeniem, że na wskaźniki rynkowe powinniśmy patrzeć w kontekście długoterminowym.

  1. Początek wzrostu – w takiej sytuacji obserwujemy, że rynek odetchnął po chwilowym spadku i wskaźniki ekonomiczne idą w górę. Może to oznaczać, że ta tendencja będzie wykazywała się stałym wzrostem. (Oczywiście do pewnego momentu).

  2. Rynek jest pogrążony w kryzysie – obserwujemy spadki od dłuższego czasu, pojawiły się pierwsze sygnały, że trendy mogą ulec odwróceniu. W takiej sytuacji, gdy akcje funduszy są tanie w stosunku do wcześniejszych okresów rozliczeniowych, możemy przypuszczać, że niebawem tendencja się odwróci, a aktywa funduszy znów będą nabierać wartości.


Istotną kwestią jest także czas, w którą planujemy podjęcie inwestycji. Niecierpliwi inwestorzy będą narażeni na duże obciążenie psychiczne związane z wahaniem wartości aktywów będących w portfelu funduszy inwestycyjnych. Nerwowe ruchy i szybkie decyzje w postaci np.: sprzedaży swoich jednostek uczestnictwa, mogą prowadzić do dużych zysków, ale także dużych strat. Nawiązując do popularnego stwierdzenia inwestorów giełdowych, że „ceny na giełdach zawsze rosną”, można przypuszczać, że lokują oszczędności na Giełdzie Papierów Wartościowych, nigdy nie można stracić. Oczywiście nie jest to prawdą, bo wartość różnych spółek i ich kondycja finansowa może być różnorodna i ogólny indeks to średnia wartości wszystkich spółek, a nie tylko jednego podmiotu. Ponad to fundusze inwestycyjne, co warto po raz drugi podkreślić to nie tylko giełda, ale także m.in. inwestycje w nieruchomości, obligacje państwowe i korporacyjne, czy zakup udziałów w spółkach działających na różnych rynkach.

Jeśli poszukujemy jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jak inwestować, należy przede wszystkim robić to spokojnie i nie podejmować nerwowych działań. Przeanalizować aktualną sytuację rynkową, poradzić się specjalisty w ramach dostępnych opcji. Odpowiedzieć na pytanie, czego oczekujemy, a następnie wybrać odpowiedni fundusz inwestycyjny, będący odzwierciedleniem naszych preferencji.