inwestorski blog

Fundusze inwestycyjne czy giełda?

Klasyczne formy oszczędzenia, do których należy zaliczyć m.in. lokaty bankowe oraz inwestycje w obligacje skarbu Państwa, przestały być atrakcyjne dla inwestorów. Zmniejszające się oprocentowanie na lokatach sprawiło, że inwestorzy zaczęli szukać nowych rozwiązań, aby ich oszczędności mogły pracować i procentować. W dłuższej perspektywie czasowej zapewniły im wzrost posiadanego kapitału, fundusze na godną emeryturę, środki na spełnienie marzeń.

Naturalnym kierunkiem, w którym spoglądają inwestorzy jest giełda. Oferuje ona możliwość zarobku zarówno w czasie hossy, jak i w trakcie kryzysu. Specjaliści zachęcają klientów tezą, że giełda zawsze zwyżkuje. Dla wielu potencjalnych inwestorów i klientów domów maklerskich przeszkodą jest ryzyko związane z inwestycjami giełdowymi lub brak fachowej wiedzy na temat funkcjonowania instrumentów finansowych. W tym aspekcie należy pamiętać, że nie ma wymogu, aby klienci zarządzali swoim kapitałem samodzielnie. Jeśli nie posiadają wystarczającej wiedzy lub nie mają ochoty na śledzenie trendów na światowych rynkach, słuszną decyzją jest powierzenie posiadanego kapitału fachowcom, którzy specjalizują się w tej dziedzinie. Cenna wskazówka mówi o tym, aby nie inwestować wszystkich posiadanych oszczędności naraz oraz lokować je rozdzielając na kilka podmiotów. Wówczas dywersyfikujemy posiadane środki i jesteśmy mniej narażeni na spadki wartości jednej z wybranych spółek.

Interesującym i cechującym się rosnącym zainteresowaniem inwestorów instrumentem są fundusze inwestycyjne. W ich przypadku inwestorzy nie budują własnego portfela akcji spółek giełdowych, ale wykupują uczestnictwo w funduszach, które inwestują wspólne środki wszystkich udziałowców w portfel o określonej strukturze. W tym przypadku skala działania funduszu jest dużo większa, niż skala inwestycji pojedynczych inwestorów. W związku z tym fundusze mogą realnie wpływać na trendy rynkowe, przeprowadzając transakcje na szeroką skalę, która może być zauważalna w skali makro. Istotną kwestią jest strategia inwestycyjna funduszu, która powinna być klarowna i dostępna dla inwestorów. Osoby decydujące się na zakup uczestnictwa w funduszu zdają sobie sprawę, w jakiego rodzaju instrumenty finansowe będą lokowane ich środki i z jakim ryzykiem wiążą się planowane transakcje. W tym miejscu dochodzimy do najważniejszej różnicy, między inwestycjami giełdowymi, a funduszami inwestycyjnymi. Decydując się na lokatę kapitału na giełdzie, korzystamy tylko z jednego narzędzia inwestycyjnego, w ramach, którego możemy zarządzać posiadanym portfelem – gromadzić w nim akcje wielu spółek. Natomiast w przypadku funduszy inwestycyjnych nie ma tego ograniczenia. Osoby zarządzające środkami funduszu mogą lokować kapitał w różnej formie, w tym także na giełdzie. Oznacza to, że fundusz może posiadać w swoim portfelu np.: akcje wielu spółek giełdowych, pakiet obligacji skarbu państwa, zasoby metali szlachetnych – np.: złota, czy udziały w prywatnych przedsiębiorstwach lub nieruchomościach.

Fundusze inwestycyjne wydają się lepszym rozwiązaniem dla inwestorów nastawionych na długoterminowe inwestycje, o niskim lub umiarkowanym ryzyku. Nie planują uzyskać specjalistycznej wiedzy na temat instrumentów finansowych i wolą przekazać posiadany kapitał w ręce profesjonalnych doradców. Warto także pamiętać, że w przypadku funduszy nasz udział nie jest inwestowany indywidualnie, jak w przypadku giełdy, ale jest zależny od wyników finansowych wszystkich zasobów posiadanych przez fundusz. W tym przypadku warto kierować się dewizą, że w grupie można zdziałać więcej, niż jako jednostka.