photo-1442406964439-e46ab8eff7c4

Fundusze inwestycyjne – wysokie zyski czy niski poziom ryzyka?

Polski rynek funduszy inwestycyjnych staje się coraz mocniej rozwinięty. Szeroka gama produktów sprawia, że klient ma poczucie, że może samodzielnie dokonać wyboru i wskazać fundusz, którego profil i strategia inwestycyjna odpowiada preferencjom inwestora. Z jednej strony duży wybór daje nam poczucie wolności, z drugiej strony buduje poczucie osamotnienia. Trudne wybory wymagają wsparcia, potwierdzenia, że decyzja, którą podejmujemy jest tą właściwą. W przypadku, gdy zarządzamy posiadanym kapitałem, który nie rzadko stanowi większą część oszczędności całego życia. Wewnętrza presja wzrasta, a za nią pojawia się niepewność, czy postępujemy właściwie.  Wspomniany stan jest naturalnym uczuciem, które jest doświadczeniem osób rozsądnych, podejmujących decyzję na podstawie głębokiej analizy.  W branży finansowej, podobnie jak w życiu, wiedza i właściwe decyzje decydują o wymiernych korzyściach lub porażce. Właśnie z tego powodu sektor doradztwa finansowego tak mocno rozwinął się w ostatnich latach. Minęły już czas, gdy „biznesmeni”, musieli znać się na wszystkich. Obecnie doceniamy fachowość i umiejętności osób będących profesjonalistami w swojej dziedzinie. Bazując na zaufaniu i doświadczeniu, zarówno doradca jak i klient mogą osiągnąć sukces.

Niedoświadczeni inwestorzy najczęściej decydują się na profil nastawiony na uzyskanie jak najwyższego zysku, w jak najkrótszym czasie. W przypadku lokacji kapitału w fundusze inwestycyjne, nie jest to najlepsza strategia. Większość funduszy bazuje na długoterminowej strategii inwestycji w oparciu o wskaźniki mikro i makro ekonomiczne. Dostrzegając perspektywę wzrostu wartości jednostek uczestnictwa, której inwestorzy nie mogą zauważyć, z racji m.in. braku profesjonalnej wiedzy oraz szczegółowej analizy dotyczących podejmowanych przez fundusz decyzji inwestycyjnych.

Wcześniej zostało wspomniane, że oferta funduszy na rynku jest bardzo zróżnicowana. Z tego powodu inwestorzy oczekujący szybkich zysków znajdą także produkt dedykowany dla siebie. Warto jednak pamiętać, że prezent zapakowany w ładne pudełko, nie zawsze mieści w sobie wymarzoną zawartość. Szybki wzrost wartości obarczony jest wysokim ryzykiem, na które inwestor godzi się świadomie podejmując decyzje o zakupie jednostek uczestnictwa w wybranym funduszu. Konsekwencją jego decyzji może być sukces w postaci wzrostu wartości jednostek funduszu lub porażka, której rezultatem będzie utrata części kapitału. Nie wolno jednak zapomnieć, że nawet czarny scenariusz może, w tym przypadku zakończyć się pozytywnie i fundusz po chwilowych spadkach, może odzyskać utraconą wartość.  Podobny scenariusz może dotknąć także fundusze o mniej ryzykownym profilu. Żaden fundusz nie ma recepty na sukces i mogą mu się zdarzyć błędne decyzje, które doprowadzą do spadku wartości jednostek uczestnictwa funduszu. Jednak w przypadku bardziej zdywersyfikowanej polityki inwestycyjnej oraz lokowania środków w pewniejsze instrumenty finansowe. Fundusz ma mniejsze szanse na wypracowanie wysokiego zysku, ale jednocześnie ryzyko utraty kapitału jest niższe. W takim przypadku istotna jest strategia lub po prostu intuicja inwestorów, która decyduje, o tym, z której oferty skorzysta.

Należy pamiętać, że każda inwestycja z wykorzystaniem instrumentów finansowych, jest obarczona ryzykiem, którego skala uzależniona jest od decyzji inwestora. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest odnalezienie idealnego punktu pomiędzy ryzykiem i zyskiem.  Fundusze inwestycyjne bezustannie tworzą i zmieniają swoje produkty, aby zapewniały ich klientom idealne warunki inwestowania – wsparte pewnością, że pieniądze inwestorów są bezpieczne i pracują na ich sukces finansowy.