Fundusz a obligacja

Obecny system bankowy nie daje pełnej gwarancji na pomnażanie kapitału. Znikome oprocentowanie lokat oraz wysokie koszt bankowe sprawiają, że zaczynamy poszukiwać alternatywnych sposobów lokowania posiadanych środków. Podświadomie pragniemy, aby było to narzędzie bezpieczne, ale jednocześnie przynoszące wymierne korzyści finansowo. Mówiąc wprost, chcemy szybko wzbogacić się, nie ponosząc ryzyka. Większość z nas, oszczędności przechowuje w banku – na koncie lub na lokatach, niektórzy w przysłowiowej skarpetce. Jednak to, co łączy każdy z przytoczonych przypadków, to umiarkowane zadowolenie z procentowego wzrostu posiadanego kapitału. Jakie więc posiadamy alternatywy? Naturalną formą inwestycji może być zakup surowców np.: złota, jednak jak pokazują statystyki, większość z inwestorów skłania się w stronę funduszy i obligacji. Przyjrzymy się bliżej obu instrumentom.

Obligacje najczęściej kojarzą nam się z Obligacjami Skarbu Państwa. Czyli papierami wartościowymi wypuszczanymi przez Państwo, w celu pozyskania środków pieniężnych od inwestorów indywidualnych. Przez wiele lat była to forma inwestowania uważana za najbezpieczniejszą – i nadal tak jest. Gwarantem wypłacenia wierzytelności jest Skarb Państwa, czy np.: Polski Rząd. Niskie ryzyko oznacza także niskie oprocentowanie wypuszczanych obligacji, w związku z czym inwestorzy traktują obecnie tę formę lokacji kapitału, jako element dywersyfikacji inwestycji, a nie, jako dominujący element dźwigni finansowej dla posiadanych środków. Prawdopodobieństwo, że kraj zbankrutuje jest stosunkowo niskie – zwłaszcza w dobie gospodarki kapitalistycznej. Niemniej, jak pokazuje przypadek Argentyny i Grecji, nie zawsze teza o wypłacalności krajowego budżetu sprawdza się w praktyce.

Należy jednak pamiętać, że obligacje to nie tylko Obligacje Skarbu Państwa, ale także Obligacje korporacyjne. W przeciwieństwie do obligacji emitowanych przez Państwo, Obligacje korporacyjne dotyczą prywatnych przedsiębiorstw. Gwarantem jest firma i jej majątek, która obiecując inwestorom bonifikatę w postaci ustalonego oprocentowania, pragnie pozyskać kapitał od inwestorów indywidualnych. Najczęściej w celu zrealizowania inwestycji lub planów rozwojowych firmy. Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do nisko oprocentowanych Obligacji skarbowych, Obligacje korporacyjne oferują gratyfikację zależną od wysokości ryzyka inwestycji. W tej kwestii decyzja o rozpoczęciu lub zaniechaniu inwestycji należy tylko i wyłączenie do nas i naszego sumienia.

Fundusze inwestycyjne to instrument innego typu, niż obligacje. W przypadku tych pierwszych benefity inwestorów są bezpośrednio uzależnione od inwestycji funduszu, a nie jak w przypadku obligacji, gdzie zysk jest stały i z góry ustalony. W praktyce oznacza to, że inwestorzy decydując się na zakup jednostek uczestnictwa w funduszu, stają się właścicielami określonego udziału, zależnego od wielkości wkładu finansowego. Inwestując w Fundusze inwestycyjne nasz kapitał trafia do wspólnej puli, która jest zarządzana przez fundusz według wcześniej określonej strategii. Inwestorzy mają świadomość, w jakiej dziedzinie fundusze lokują kapitał i czy będą podejmować ryzykowane decyzje maksymalizując zyski, czy raczej będzie to bezpieczna strategia oparta o sprawdzone instrumenty finansowe i dużą dywersyfikacje inwestowanych środków. Korzyści inwestorów zależą od wyników finansowych funduszu – referowanych w okresowych sprawozdaniach finansowych.

Na uwagę zasługuję w tym miejscu także kwestia wejścia i wyjścia w zakresie omawianych instrumentów finansowych. W przypadku obligacji, żywotność emitowanych papierów wartościowych ma swój określony termin. Do czasu wykupu inwestorzy otrzymują ustalony wcześniej procent odpowiadający wysokości wpłaconej kwoty. Po określonym czasie – np.: 2 lat, emitent jest zobowiązany do wykupu obligacji. Do tego czasu inwestorzy, nie mają możliwości, aby upłynnić posiadane obligacje.

Inaczej wygląda sprawa obrotu udziałami w przypadku funduszy inwestycyjnych. Fundusze otwarte nie muszą być tworzone z góry na określony czas. Jednocześnie, co może mieć kluczowe znaczenie dla inwestorów, fundusz jest zobligowany do wykupu uczestnictwa inwestorów, na ich każde wezwanie. W praktyce oznacza to, że możemy wycofać nasz kapitał w dowolnym momencie. Decydując się na inwestycje w zamknięte fundusze, należy pamiętać, iż ich żywotność jest z góry określona, a certyfikaty uczestnictwa mogą być przedmiotem obrotu np.: na giełdzie. W związku, z tym sprzedaż może nastąpić w momencie, gdy na dany certyfikat znajdzie się nabywca.