Inwestycje w dobra – czy warto?

Blisko dwudziestoletni okres gospodarki wolnorynkowej pokazał, jak kreatywnym i przedsiębiorczym narodem są Polacy. Okres transformacji przyniósł rodakom wielkie fortuny, czas załamania gospodarczego i wejście do UE, zweryfikowały konkurencyjność lokalnego kapitału. Niemniej współczynnik PKB tworzą w większości małe i średnie przedsiębiorstwa, a nie wielkie korporacje, które specjalizują się głównie w wyprowadzaniu kapitału z naszego kraju za granicę. Naturalną konsekwencją rosnącej przedsiębiorczości Polaków jest rosnący kapitał oraz świadomość zagrożeń, które determinuje sytuacja geopolityczna, polityka wewnętrzna, czy sytuacja na rynkach światowych. Posiadane środki należy inwestować, dywersyfikować źródła utrzymania. Marzeniem każdego przedsiębiorcy i inwestora jest wygenerowanie takiej ilości alternatywnych źródeł finansowania – dochodu pasywnego, aby w pewnym momencie powiedzieć „stop” codziennej pracy i oddać się przyjemnościom, na które nigdy nie starczało czasu lub po prostu spędzić ten czas z rodziną.

Statystyki pokazują, że w Polsce mamy coraz więcej ludzi zamożnych. Obecnie liczba milionerów oscyluje na poziomie 40 tys.  Z kolei liczba osób zamożnych w roku 2016 powinna osiągnąć liczbę miliona osób. Za takie uważane są osoby, których roczny dochód przekroczył kwotę 85 tys. Zł i rozliczają się w tzw. Drugim progu podatkowym wg stawki 32%. Wspomniane osoby nie tylko dobrze zarabiają, ale także mogą pozwolić sobie na refleksje związaną z tym, co  będą robić w przyszłości i w jaki sposób ulokować posiadany kapitał, aby w długoterminowym kontekście, mógł przynieść im dodatkowe dochody. Czyli jak inwestować, aby pomnożyć posiadany kapitał.

Wielu inwestorów zastanawia się, w co inwestować, aby nie podążać za głównym nurtem. Większość ludzi, którzy posiadają kapitał inwestycyjny, charakteryzuje zmysł do odważnych decyzji biznesowych. Często łamią konwenanse, starają się szukać alternatywnej drogi, w momencie, gdy „pozostali” decydują się na tradycyjne formy inwestycji. Z obserwacji rynku wynika, że coraz więcej inwestorów interesuje się dobrami luksusowymi. Lokują swój kapitał w ekskluzywnych nieruchomościach komercyjnych, które mają w przyszłości generować zyski i zwrócić z nawiązką koszty poniesione przez inwestorów.  Wśród rodaków coraz częściej znajdujemy entuzjastów, którzy inwestują w renomowane dobra jak alkohole -whiskey, koniaki, wina, stadniny koni, obrazy lub antyki.

Pytanie brzmi, czy polscy inwestorzy są gotowi na inwestycje w dobra luksusowe, czy są w stanie przeskoczyć barierę psychologiczną, która polega na tym, że dobra nie tylko cieszą oko, stanowią coś wyjątkowego, ale są przede wszystkim inwestycją. Należy oddzielić w tym miejscu wartość sentymentalną od podejścia stricte biznesowego. W przypadku dóbr luksusowych inwestorzy nierzadko nawet nie widzą dóbr, które zakupili lub których współwłaścicielami się stali. W tym aspekcie wszystko jest uregulowane prawnie, wystawiane są odpowiednie certyfikaty. Jednak za obsługę całej transakcji, za odpowiednie przechowywanie, konserwację, ale także promocję i ewentualną sprzedaż odpowiadają wyspecjalizowane firmy, których zadaniem jest wypracowanie jak najwyższego zysku dla swoich klientów. W tym przypadku kwestię posiadania i własności są analogiczne jak w e-biznesie i rynkach finansowych. Obracamy nierzadko ogromnymi środkami finansowymi, jednak w świecie elektronicznym są to wirtualne kwoty.  Jeśli jesteśmy w stanie zaakceptować taką formę transakcji, to jesteśmy także gotowi na inwestycje w dobra luksusowe – jednak należy pamiętać, że w świecie kolekcjonerów i pasjonatów dobra muszą być namacalne, cieszyć oko, a ich prezentacja ma kluczowe znaczenie.

Analiza rynku dóbr luksusowych pokazuje, że renomowane marki cieszą się uznaniem i popularnością, jednak co innego zakup dóbr dla samego posiadania, a co innego inwestycje, które mają przynosić zyski. W tym aspekcie polska notuje co roczny wzrost, na rynku pojawiają się nowe oferty dla inwestorów, w tym także różne rodzaje rozliczania i finansowania. Warto zwrócić uwagę w tym miejscu na obligacje korporacyjne oraz fundusze inwestycyjne, które także coraz mocniej koncentrują się na inwestycjach w dobra luksusowe, jako formę generowania zysku dla swoich klientów. W ten sposób do oferty obejmującej bardzo drogie dobra mają dostęp nie tylko osoby najbogatsze, ale także te z mniej zamożnym portfelem.

Korzystanie z firm specjalizujących się w sprzedaży dóbr luksusowych daje nam poczucie bezpieczeństwa i gwarancje wiedzy, której sami nie posiadamy. Nie każdy jest specjalistą z zakresu rynku nieruchomości, wynajmu luksusowych apartamentów, czy po prostu nie zna się na sztuce. Nie oznacza to jednak, że na wspomnianych dziedzinach nie możemy pomnażać posiadanego kapitału. Właśnie, że możemy i dzieje się tak, dzięki globalizacji światowych rynków i praktycznie nieograniczonym dostępie do różnego rodzaju dóbr na całym świecie. Pamiętajmy jednak, aby zawsze starać się znaleźć rzetelnego, sprawdzonego partnera, a nasze środki inwestować w różne źródła, gdyż inwestycje zawsze obarczone są ryzykiem. Należy być go świadomym i akceptować go zgodnie z własnych charakterem i poziomem oczekiwań wobec przyszłych zysków.