skyscrapers

Koszty inwestowania w obligacje korporacyjne

Zakup obligacji korporacyjnych zasadniczo odbywa się na dwóch płaszczyznach – rynku wtórnym, na którym transakcje zawierane między inwestorami odbywają się bez udziału emitenta, oraz na rynku pierwotnym, gdzie inwestor nabywa obligacje bezpośrednio od spółki, jednak często przy udziale instytucji pośredniczących. Ceny, po jakich sprzedawane lub kupowane są obligacje firm, kształtowane są przez rynkowe relacje podaży […]

Czytaj dalej

Rodzaje cen obligacji

Posługując się pojęciem ceny obligacji, należy dokładnie określić, jaką cenę mamy na myśli, albowiem w przypadku papierów dłużnych wyróżnia się aż cztery rodzaje tej wartości: cenę nominalną, emisyjną, rynkową oraz rozliczeniową. Ich znajomość jest niezbędna do świadomego inwestowania w obligacje korporacyjne lub skarbowe. Cena nominalna (wartość nominalna) obligacji to kwota, od której naliczane są odsetki. […]

Czytaj dalej

Huserschlucht

Opodatkowanie obligacji korporacyjnych

Emisja obligacji korporacyjnych stanowi coraz popularniejszą formę pozyskiwania kapitału na rozwój firmy, będąc przy tym, za sprawą odpowiedniego doboru spółki, szansą na pewny zysk dla potencjalnych inwestorów. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z polskim prawem, dochody uzyskiwane z tytułu obligacji podlegają opodatkowaniu. Inwestorzy, którzy dokonują zakupu obligacji korporacyjnych na rynku pierwotnym, mogą być pewni, że zasady […]

Czytaj dalej

Retro stylized aerial view of Manhattan, New York City, USA.

Obligacje warte Zachodu

Już w XIX wieku na światowych rynkach papierów dłużnych zaistniały pierwsze obligacje przedsiębiorstw, a w latach 20. XX wieku amerykańskie obligacje korporacyjne pozwoliły inwestorom generować zyski rzędu 3 procent w skali roku. Chociaż obligacje korporacyjne obecne są wśród światowych instrumentów finansowych od dawna, to z najbardziej dynamicznym ich rozwojem mamy do czynienia w ciągu ostatnich […]

Czytaj dalej

OBLIGACJE KORPORACYJNE A WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA

Obligacje korporacyjne to coraz popularniejsza forma inwestowania kapitału, będąca dobrą alternatywą dla lokat bankowych. Obligacje firm dają możliwość większego zarobku, a jednocześnie wiążą się z relatywnie niskim poziomem ryzyka. Inwestorzy mogą osiągać przychody z tytułu wypłacanych odsetek, reinwestycji odsetek lub zysku kapitałowego, wynikającego z różnicy pomiędzy ceną sprzedaży oraz kupna papierów dłużnych firm. Oprocentowanie obligacji […]

Czytaj dalej

Low angle shot of modern glass city buildings with cloudy sky background.

Zgromadzenie obligatariuszy

Zgromadzenie obligatariuszy jest nowością w polskim systemie prawa, którą wprowadzono wraz z wejściem w życie nowej ustawy o obligacjach. Podstawową funkcją zgromadzenia jest możliwość zmiany warunków emisji obligacji. Warunkiem funkcjonowania zgromadzenia obligatariuszy jest pojawienie się w warunkach emisji zapisu umożliwiającego jego powołanie. Zgromadzenie zwoływane jest zwykle na wniosek emitenta obligacji, lecz w pewnych warunkach to […]

Czytaj dalej

malaysia-601109_1280

Administrator zabezpieczeń, kim jest i jaka jest jego rola w emisji?

Jednym z kryteriów podziału obligacji korporacyjnych dokonywanym przez ekspertów jest kwestia zabezpieczeń emisji. Tak oto papiery dłużne firm możemy podzielić na zabezpieczone (hipoteka, zastaw rejestrowy, poręczenie majątkowej) oraz niezabezpieczone (spółka odpowiada za emisję całym swoim majątkiem). O ile w przypadku obligacji niezabezpieczonych sprawa ewentualnych zobowiązań wynikających z niedopełnienia warunków umowy przez emitenta jest jasna (majątek […]

Czytaj dalej

skyscraper-851036_1280

Nowa ustawa o obligacjach

1 lipca 2015 roku w życie weszła nowa ustawa o obligacjach. Zastąpiła ona tę uchwaloną w czerwcu 1995 roku. Wprowadzenie zmian w prawie było konieczne, chociażby ze względu na fakt pojawienia się w Polsce rynku Catalyst, służącego do wtórnego obrotu papierami wartościowymi. Trzeba było także uregulować prawnie praktyki stosowane do tej pory w sposób mniej […]

Czytaj dalej

tytul

Obligacje Korporacyjne – Infografika

  Zachęcamy do zapoznania się z infografiką, której tematem są obligacje korporacyjne:

Czytaj dalej

building-641136_1280

Obligacje korporacyjne vs rachunek maklerski

W opiniach początkujących inwestorów rachunek maklerski często przedstawiany jest jako narzędzie niezbędne do kupna obligacji korporacyjnych. Faktycznie niektóre aspekty kupna obligacji nakładają na kupującego obowiązek posiadania rachunku maklerskiego. Wszystko zależy jednak od formy obligacji oraz miejsca ich zakupu. Poprzez formę obligacji korporacyjnych rozumiemy papiery wartościowe firm w „wersji” materialnej oraz niematerialnej. Obligacje materialne są dokumentem, […]

Czytaj dalej